HGOadvies kan geluidadvies bieden voor allerlei situaties bv;


#      geluidhinder ten gevolge van burenlawaai door slechte geluidsisolatie

#      geluidhinder als gevolg van overdracht van geluid door ventilatiekanalen

#      berekening gevelisolatie tbv bouwvergunning

#      advies bij bestemmingsplannen t.a.v. bouwwijze en locatie om te voldoen aan wettelijke eisen

Detachering

HGOadvies verzorgt detachering aan bedrijven, milieudiensten, gemeenten en provincies voor diverse geluidtaken waaronder geluidbeleid, toetsing geluidonderzoeken, opstellen/berekening geluidmodellen en algemene vraagbaak voor Wgh, WABO en geluidgereleateerde RO-aspecten.

Indien u specifieke wensen of vragen heeft verzoeken wij u contact op te nemen met HGOadvies.
Er kan dan in overleg een aanpak of adviestaak worden besproken of geformuleerd.

a k o e s t i s c h  a d v i e s b u r e a u
HGOadvies
Geluidadvies