HGOadvies is opgericht in 2008 als zelfstandig akoestisch adviesbureau voor overheid en bedrijfsleven.
Middels meer dan 12 jaar werkzaamheden voor diverse gemeenten en milieudiensten is ruime geluidservaring opgebouwd. Onder andere t.a.v. geluidmetingen bij geluidklachten en advisering maatregelen, akoestisch onderzoek wegverkeer-railverkeer- en industrielawaai, berekeningen in het kader van bouwprojecten en begeleiding akoestisch onderzoek en beleid voor bestemmingsplannen (o.a. Ruimtelijke onderbouwingen).
Ook ten aanzien van oplossingen van geluidsvermindering bij installaties kan middels geluidsmeting en nader onderzoek een oplossing worden gezocht.


Laurence Herveille

HGOadvies
Zesstedenweg 219
Grootebroek
HGOadvies
a k o e s t i s c h  a d v i e s b u r e a u
HGOadvies info