Samenwerking bij advisering binnenklimaat en isolatie

Ten behoeve van advies voor verbetering van akoestisch binnenklimaat en toepassing van materialen om geluidhinder naar buren etc. te verminderen is HGOadvies per 1-5-2013 een samenwerking aangegaan met de Koning te Hoorn.
Middels deze samenwerking kan verdergaand advies worden gegeven bij isolatie voor bv. burenhinder of voor het isoleren van ruimten om geluidproducerende activiteiten mogelijk te maken zonder geluidhinder te veroorzaken.

Ook kan advies worden gegeven voor het akoestisch verbeteren van ruimten, bv. in het geval van veel galm en reflectie. Dit verschijnsel treedt veel op bij zgn. 'harde' ruimten waarvan bv. kleinere sporthallen bij scholen een goed voorbeeld zijn.  Door het plaatsen van de juiste absorberende materialen kan er een grote verbetering plaatsvinden, waarbij er een aangenaam omgevingsgeluid wordt bereikt.
Hierdoor wordt ook de spraakverstaanbaarheid in ruimten verbeterd.

Het bedijf De Koning te Hoorn is leverancier van akoestische materialen en kan deze op de juiste wijze  aanbrengen. Voor diverse situaties adviseren wij u bij de juiste materiaalkeuze.

Diverse voorbeelden van akoestische materialen vindt u hier.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HGOadvies.

a k o e s t i s c h  a d v i e s b u r e a u
HGOadvies
Verbetering geluidsisolatie naar omwonenden en verbetering akoestisch binnenklimaat