Geluidsklachten kunnen een groot aantal redenen hebben. Veelal is de oorzaak duidelijk maar is het moeilijk de veroorzaker hierop aan te spreken. Een akoestisch bureau fungeert in de meeste gevallen dan ook als tussenpersoon en kan ervoor zorgen dat de situatie niet escaleert. Middels een gedegen onderzoek of advies kan de veroorzaker er op worden gewezen dat de situatie niet conform de regels is maar nog belangrijker.. het adviesbureau kan samen met de veroorzaker naar een oplossing zoeken.
In sommige gevallen is de noodzaak van een diepgaand onderzoek helemaal niet aanwezig, maar kan de situatie door advies en bruikbare tips reeds afdoende worden opgelost.
Mocht de situatie technisch moeilijker op te lossen zijn dan kan het adviesbureau een akoestisch onderzoek uitvoeren en op basis van de meetgegevens een oplossing aandragen of de veroorzaker in verbinding stellen met de juiste persoon of het bedrijf.
HGOadvies kan bij klachten advies geven en indien nodig akoestisch onderzoek uitvoeren.
Hierdoor is tevens voor beide partijen, klager en veroorzaker duidelijk of er sprake is van een overtreding van wettelijk gestelde geluidsnormen.
HGOadvies
a k o e s t i s c h  a d v i e s b u r e a u
HGOadvies
a k o e s t i s c h  a d v i e s b u r e a u
Geluidsklachten
HGOadvies
a k o e s t i s c h  a d v i e s b u r e a u