In de Wet milieubeheer is de geluidsnormering voor bedrijven vastgelegd in besluiten (AMvB's) of milieuvergunningen (Omgevingsvergunningen).
Met name het Activiteitenbesluit ook  wel BARIM genoemd is voor de meeste bedrijven van toepassing.
De geluidsnormen  gelden ter plaatse van woningen van derden of bv. scholen of ziekenhuizen.
Voor bedrijven is in sommige gevallen een akoestisch onderzoek wettelijk verplicht. In andere gevallen kan de gemeente een afweging maken of zij een akoestisch onderzoek verplicht stellen.
HGOadvies kan bij oprichting of wijziging van een bedrijf de geluidsbelasting ter plaatse van bv. woningen inzichtelijk maken middels een akoestisch onderzoek (bv. meting/berekening) en het benodigde akoestische rapport opstellen.
Dit ter ondersteuning voor het indienen van een AMvB-melding (8.40 ) of de aanvraag voor een milieuvergunning (Omgevingsvergunning).

Klachten
In geval van geluidsklachten ten gevolge van een bedrijf kan akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. Met name bij horeca kan muziekgeluid tot klachten leiden. Ook kan apparatuur van bedrijven bv. airco's of koelinstallaties tot geluidsoverlast leiden.
Met inzicht in de geluidsniveaus van apparatuur kunnen de benodigde maatregelen worden gekozen.HGOadvies
a k o e s t i s c h  a d v i e s b u r e a u
Akoestische rapportage industrie